Alap Inspektor/
hello@alapinspektor.com +36 70 324 23 68
0

Anyagvizsgálat

Miért fontos terület az anyagvizsgálat, és milyen alapvizsgálatai vannak?

Egy termék, egy alkatrész esetén annak alapanyagába nem lehetséges belelátni. Azonban legyen szó bármilyen termékről vagy alkatrészről, az mindenképpen fontos, hogy a szerkezete hibátlan legyen. Az anyagvizsgálat módszereinek alkalmazása nélkül ezeket nem lehetséges feltérképezni. Az anyagvizsgálat mindenképpen szükséges egy-egy termék jóváhagyása esetén, de a használat közben felmerült problémák okainak feltárásában is jelentős szereppel bír.
Az anyagvizsgálat körébe szinte végtelen számú vizsgálat tartozik. Ezek közül a legjellemzőbbek a CT-vel végzett anyagszerkezet vizsgálatok (pl. zárványok esetén), de ebbe a körbe tartozik a repedésvizsgálat és az anyagösszetétel vizsgálat is.
Ebbe a körbe sorolhatjuk továbbá a műanyagok esetén végzett rheológiát (ez az anyagok folyási tulajdonságainak vizsgálata), vagy szükség szerint a szag és szín teszteket, méréseket. Azt, hogy a vizsgálatok száma szinte végtelen, az abból is érzékelhető, hogy az anyagvizsgálat több területet is magában foglal. Ezek a fizika, a kémia, a mechanika, technológia, metallográfia. (ezekről később bővebben)
Csupán ebből a teljesség igénye nélkül készült rövid felsorolásból is látható, hogy az anyagvizsgálat valóban egy rendkívül összetett terület, ami rendkívüli elméleti és gyakorlati szakmai tudást, és természetesen megfelelő műszerezettségi felszerelést igényel.
Amit fontosnak tartunk itt kiemelni, hogy a különböző eljárások, módszerek, szigorúan szabványosítottak. Az általunk vizsgált tulajdonságok garantáltak, és a különböző helyeken és időkben meghatározott adatok egymással összevethetők.

Mi az anyagvizsgálat célja?Röviden már utaltunk erre a kérdésre az előző fejezetben. A következőkben egy kis felsorolással szeretnénk megvilágítani, hogy mik az anyagvizsgálat céljai. Röviden összefoglalva azt mondhatjuk, hogy egy anyagdiagnosztika, amely során elvégezhetőek a hibaelemzések, a hibák feltárása, szivárgások, repedések érzékelése, nem látható felületek digitalizációja. Ezek mellett alkalmazható elektronikai alkatrészek vizsgálatára is. Ezen belül is olyan problémák feltárására mint a rövidzár, a szálszakadás, vagy vizsgálhatjuk a nem megfelelő alkatrészek forrasztását, vagy a forrasztási kitöltöttséget.
Nézzük meg a legfontosabb célokat pontokba szedve:

Milyen paramétereket határozunk meg?Már felsoroltuk korábban, hogy az anyagvizsgálat milyen területeket foglal magába, most megmutatjuk, hogy ezeken a területeken belül milyen paraméterek meghatározása történik.

Ezen a területen a fizikai paraméterek meghatározása történik. Ezek például a szín, a sűrűség, olvadás és dermedéspont meghatározása.

A mechanika foglalkozik az anyag szilárdságának, keménységének, rugalmasságának vizsgálatával.

Ide tartozik a hegeszthetőség, a forgácsolhatóság és az önthetőség.

Ez a terület foglalkozik a korrózióállósággal és a savállósággal.,

A metallográfia feladata az anyag belső struktúrájának feltárása és értékelése, fémek vagy azok ötvözetei szerkezetének, tulajdonságainak vizsgálata, azok hibaanalízise.

Az anyagvizsgálat során alapanyagok tekintetében átfogó vizsgálatokat végzünk fémeken, polimereken és egyéb anyagokon. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerült, vagy információra van szükségük, úgy keressenek bennünket a honlapunkon található elérhetőségeinken.


Kérjen ajánlatot 2 perc alatt!

Ajánlatkérés